Psychologiczny Telefon Zaufania - Dla policjantów - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Dla policjantów

Psychologiczny Telefon Zaufania

Psychologiczny Telefon Zaufania

Uruchomiony został Psychologiczny Telefon Zaufania dla policjantów i pracowników cywilnych naszego garnizonu. Jest to forma pomocy dostępna wszystkim, którzy chcieliby porozmawiać z psychologiem. Osoba dzwoniąca może liczyć na wsparcie emocjonalne.

Funkcjonujący już Psychologiczny Telefon Zaufania jest dostępny pod nrumerem (32) 200 1773 dla policjantów i pracowników Policji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00. Dyżurujący przy nim policyjni psychologowie proszą o kontakt w sytuacjach problemowych, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem i nie masz o tym z kim porozmawiać.

 

32 200 1773