Komisariaty Policji - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Komisariaty Policji

Komisariaty Policji

 

Komisariat Policji w Krzyżanowicach ul. Tworkowska 10 47-450 Krzyżanowice, woj. Śląskie tel. 47 85 566 12, fax 47 85 566 14 e-mail: krzyzanowice@raciborz.ka.policja.gov.pl

W Komisariacie nie funkcjonuje całodobowa służba dyżurna pełniąca służbę na stanowisku kierowania.

 Komendant Komisariatu: kom. mgr Piotr Wądołowski, tel. 47 85 566 13

 W SPRAWACH m. in.:

 1) zasięgania informacji o możliwości udzielenia pomocy przez policjantów,

2) przyjmowania przez policjantów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

lub wykroczenia

 można przyjść do Komisariatu w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do 14.00.

Celem przyjścia do Komisariatu i obsługi przez policjanta po godz. 14.00, zaleca się telefonicznie ustalić, czy na popołudniowej zmianie pełni służbę policjant Zespołu Kryminalnego.

 W przypadku potrzeby zgłoszenia interwencji należy dzwonić na numer telefonu alarmowego 997 lub 112. W tym wypadku zgłasza się odpowiednio: obsługa stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu bądź operator numeru 112 z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach (w tym wypadku zgłoszenie jest przekazywane na stanowisko kierowania KPP w Raciborzu, gdzie policjant wysyła właściwy miejscowo patrol do obsługi zgłoszenia).

 Stanowisko kierowania KPP Racibórz:

dyżurny: 47 85 562 55, zastępca dyżurnego: 47 85 562 00.

 

 KOMISARIAT POLICJI W KUŹNI RACIBORSKIEJ UL. POWSTAŃCÓW 7 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA kuznia.raciborska@raciborz.ka.policja.gov.pl tel. 47 85 565 12 fax 47 85 565 14

 W Komisariacie nie funkcjonuje całodobowa służba dyżurna pełniąca służbę na stanowisku kierowania.

 Komendant Komisariatu: podkom. Jacek Musiolik, tel. 47 85 565 13

 W SPRAWACH m. in.:

 1) zasięgania informacji o możliwości udzielenia pomocy przez policjantów,

2) przyjmowania przez policjantów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

lub wykroczenia

 można przyjść do Komisariatu w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do 14.00.

Celem przyjścia do Komisariatu i obsługi przez policjanta po godz. 14.00, zaleca się telefonicznie ustalić, czy na popołudniowej zmianie pełni służbę policjant Zespołu Kryminalnego.

 W przypadku potrzeby zgłoszenia interwencji należy dzwonić na numer telefonu alarmowego 997 lub 112. W tym wypadku zgłasza się odpowiednio: obsługa stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu bądź operator numeru 112 z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach (w tym wypadku zgłoszenie jest przekazywane na stanowisko kierowania KPP w Raciborzu, gdzie policjant wysyła właściwy miejscowo patrol do obsługi zgłoszenia).

 Stanowisko kierowania KPP Racibórz:

dyżurny: 47 85 562 55, zastępca dyżurnego: 47 85 562 00.

Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Komisariatu Policji w Krzyżanowicach i Kuźni Raciborskiej  można znaleźć tutaj :http://raciborz.slaska.policja.gov.pl/k20/informacje/twoj-dzielnicowy/52936,Twoj-dzielnicowy.html