Wiadomości

Dzień bezpieczeństwa z niesłyszącymi i słabosłyszącymi

Data publikacji 19.11.2022

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbył się „Dzień Bezpieczeństwa”. Projekt edukacyjny skierowany jest do całej społeczności ośrodka, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i wychowanków. Prelegentami byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Szkolenie dla uczniów szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej rozpoczął alarm przeciwpożarowy prowadzony pod nadzorem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu brygadiera Jarosława Ceglarka. Dalsza część spotkań z uczniami odbywała się w dwóch grupach. Głównym celem spotkania było kreowanie wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu właściwych postaw prospołecznych związanych z bezpieczeństwem oraz przypomnienie zasad właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia pożarowego i udzielania pierwszej pomocy. Mundurowi poruszyli również tematy związane z ochroną praw człowieka i praw dziecka. Specjalnym gościem był młodszy inspektor Krzysztof Kazek Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do spraw Ochrony Praw Człowieka, zajmujący się problematyką przestrzegania praw człowieka. Podczas tego seminarium policjant przeprowadził wykład, zakończony dyskusją i opracowaniem wspólnej strategii w ramach prowadzonych działań związanych z przestrzeganiem praw dziecka. Kolejne zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim dotyczące pieszych i rowerzystów, ale i kierowców oraz zmian w przepisach przedstawił mundurowy ze śląskiej drogówki. Natomiast policjant z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji opowiedział o bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz zagrożeniach, jakie czyhają w sieci na dzieci i młodzież. Równie istotną kwestię związaną z bezpiecznymi postawami i właściwym zachowaniem się dzieci w sytuacji zagrożenia pożarowego i pierwszej pomocy omówił starszy kapitan Tomasz Brański ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Dla dzieci i młodzieży została przygotowana również specjalna atrakcja przez policjantów z raciborskiej i śląskiej komendy. Było to stoisko z artykułami i gadżetami profilaktycznymi. Jednakże najwięcej emocji wśród uczestników wywołał specjalnie przygotowany tor przeszkód, który należało pokonać w alko i narkogoglach. Każdy uczestnik szkolenia na pamiątkę otrzymał elementy odblaskowe, których używanie szczególnie teraz, w porze jesienno-zimowej znacznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszego.


Projekt realizowany jest przez:

- Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu,

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,

- Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,

- Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

 • na zdjęciu przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektor szkoły
 • na zdjęciu policjant oraz uczeń szkoły
 • na zdjęciu policjant prowadzący prelekcje
 • na zdjęciu stoisko profilakltyczne
 • na zdjęciu strażak prowadzący prelekcje
 • na zdjęciu uczeń szkoły biorący udział w konkursie
 • na zdjęciu uczeń szkoły biorący udział w konkursie
 • na zdjęciu gadżety policyjne
 • na zdjęciu policjant prowadzący prelekcje
 • na zdjęciu uczeń szkoły oraz policjant
 • na zdjęciu uczeń biorący udział w konkursie
 • na zdjęciu uczniowie szkoły wraz z prelegentami
 • na zdjęciu dyrktor szkoły biorący udział w zabawie oraz w tle przedstawiciele policji i straży pożarnej
 • na zdjęciu uczeń biorący udział w zabawie
 • na zdjęciu policjanci i dyrektor szkoły
 • na zdjęciu stoisko profilaktyczne oraz policjanci
Powrót na górę strony