Wiadomości

Nowe numery telefonów do Policji- przypominamy!

Data publikacji 13.07.2021

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez KGP pracami, dotyczącymi modernizacji systemu łączności telefonicznej, zmienia się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych MSWiA. Aby dodzwonić się do jednostek Policji, zamiast dotychczas używanych numerów kierunkowych (w województwie śląskim: strefa katowicka - 32, strefa bielska - 33 i strefa częstochowska - 34), trzeba będzie wybrać prefiks MSWiA - 47 i numer wewnętrzny danej komendy, używany do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej. Zmianie nie ulega numer alarmowy 112.

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, doszło do kompleksowej zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku województwa śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci publicznej do jednostki policji, należało znać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu. Dla KPP w Raciborzu prefiks miejski, to „32  85...”. Aby wykonać połączenie do KPP w Raciborzu należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 32  459 42 55. Po zmianie poprawnie wybrany numer wygląda następująco do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu : po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tym dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak: 47 85 562 55.

Taki też numer (w zależności od operatorów z prefiksem międzynarodowym - dla Polski +48), będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych. Prosimy o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer strefy numeracyjnej 47, jest obecnie prefiksem, jakim będą posługiwać się wszystkie służby podległe MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie należy obawiać się ich odbierać.

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFONÓW BĘDĄ WKRÓTCE NIEAKTYWNE.

Nowe numery do poszczególnych jednostek śląskiego garnizonu policji znajdują się na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych, a także na stronach BIP tych jednostek w zakładkach o danych teleadresowych.

Aktualne informacje kontaktowe do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu :https://raciborz.policja.gov.pl/k20/kontakt/informacje-kontaktowe/53077,Komenda-Powiatowa-Policji-w-Raciborzu-informacje-kontaktowe.html

Powrót na górę strony