Punkty pomiaru prędkości - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Punkty pomiaru prędkości

Punkty pomiaru prędkości

WYKAZ  NIEKTÓRYCH  MIEJSC  WYZNACZONYCH 
NA  OBSZARZE  WOJEWÓDZTWA   ŚLĄSKIEGO
DO  DOKONYWANIA STATYCZNEGO  POMIARU  PRĘDKOŚCI
PRZY  UŻYCIU RADAROWYCH  MIERNIKÓW  PRĘDKOŚCI

 

(nie dotyczy pracy urządzeń do samoczynnej rejestracji
przekroczeń prędkości, tzw. "Fotoradarów")

 

 

PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:

 

Teren gminy Racibórz –miejscowość Racibórz
ul. Reymonta –rejon kładki na Odrze, obręb skrzyżowania z ul. Towarzystwa Gimnazjalnego „Sokół”-
ul. Kozielska DK 45 –rozwidlenie dróg, kontrola w obu kierunkach
ul. Kozielska na wys. Z ul. ląską
ul. Głubczycka na wys. Cmentarza
rejon skrzyż. DW 416 i DW 417 / gr. Miasta Racibórz
rejon skrzyż. ul. Opawskiej / DW 917/ z ul. Folwarczną
ul. Opawska na wys. Ogródków działkowych „Tulipan”
ul. Opawska na wys. Opel Fijałkowski
ul. Opawska na wys. Restauracji „Włoska”
ul. Opawska na wys. Skrzyż z ul. Lwowską
ul. Kolejowa –na wys. Wjazdu do byłej stacji CPN/na przeciwko parkingu dla poj. ciężarowych
ul. Nowomiejska wjazd do PKP/ na wys. Skrzyż. Z ul. Batorego
ul. Rybnicka /DW 935/ na wys. Stacji kontroli pojazdów „Madag”
ul. Rybnicka –rejon skrzyz z ul. Markowicką i Drzewieckiego
ul. Drzewieckiego, połowa odległości pomiędzy dzielnicą Obora i Markowiec/ za lasem zakręt w prawo około 90 stopni przy znaku ogr. Prędkość do 40 km/h
ul. Drzewieckiego na końcu prostej za Oborą –ostry skret w prawo przy barierkach energochłonnych
ul. Rybnicka/DW 935/ za stacja paliw Orlen
Brzezie –dojazd do zwirowni –rejon przystanku autobusowego
Brzezie - wys. Ogródków działkowych 1 Maja
ul. Gliwicka /'DW 919/ - wys. Wjazdu do zakładu rolniczego „Smotrycki”
ul. Gliwicka za mostem na kanale Ulga
ul. Rudzka –na wys. Domu Starców
ul. Rudzka na wys. Cmentarza
ul. Bosacka na wys. KPP Racibórz
ul. Mariańska na wys. Ofistal
ul. Starowiejska /DK 45 na wys. posesji nr 102
ul. Starowiejska na wys. posesji njr 18
ul. Ocieka na wys. Cmentarza
ul. Ocieka na wys. Skrzyż. z ul. Leśmiana
ul. Hulczyńska DK45 wys. Posesji nr 14 –sklep spożywczy
ul. Hulczyńska DK45 Plac Zakopiański (skrzyż. ul. Bojanowska –Wschodnia)
ul. Bogumińska DK45 –wys. Posesji nr 46
ul. Bogumiińska DK45 –na przeciwko posesji nr 25

 

Teren Gminy Rudnik:
DK 45 –rejon skrzyż. Z drogą do Rudnika/ ul. Mickiewicza
DK 45 –zatoka, rejon drogi prowadzącej do Rudnika
DK 45 –parking w miejscowości Szonowiec
DK 45 na wys. Chempest S.A.
DK 45 –zatoczka granica m. Racibórz

 

Teren Gminy Pietrowice Wielkie:
ul. 1-go Maja na wys. Posesji nr 111 /zatoczka z budką telefoniczną
Samborowie ul. Opawska na wys. Posesji nr 8/ na przeciwko sklepu spożywczego
Maków ul. Raciborska –na wys. Osesji nr 73
Maków ul. Raciborska –na wys. Posesji nr 46
Pawłów ul. Powstańców Śląskich na wys. Posesji nr 61
Pawłów ul. Powstańców Śląskich na wys. Posesj nr 2

 

Teren Gminy Krzanowice:
Pietraszyn –wys. Wjazdu do stacji paliw
trasa Wojnowice –Krzanowice na wys. PGR
Borucie ul. Krzanowicka –wys. Posesji nr 10
Bojanów ul. Borucka –wys. Posesji nr 3 (Straż Pożarna)

 

Teren Gminy Kornowac:
Rzuchów ul. Rybnicka / DW 935/ - parking przy restauracji „Łapacz”
Pogrzebień ul. Brzeska –Pętla autobusowa

 

Teren Gminy Nędza:
DW-919 –skrzyż z ul. Rudzką
DW-919 Babice ul. Rudzka na wys. Posesji nr 2
DW 191 Babice na wys. Skrzyz z ul. Piaskową
DW 919 Nędza ul. Gliwicka rejon skrzyż. z ul. Rzeczna –Łąkowa

 

Teren Gminy Kuźnia Raciborska:
Jankowice DW 919 –wys. baru, sklepu spożywczego
DW 919 –trasa Jankowice –Rudy wjazd do lasu
DW 919 Rudy ul. Kolonia Ocnerowska –wys. hurtowni elektrycznej
DW 919 rejon wiaduktu za Rudami
DW 919 Rudy –rejon skrzyżowania z ul. Przerycie
DW 919 Rudy –parking na przeciwko szkoły
DW 919 Rudy ul. Raciborska na wys. Posesji nr 27
DW 425 Rudy ul. Kozielska na wys. Posesji nr 28
DW 425 Ruda Kozielska ul. Raciborska na wys. Baru „Jodła”
DW 425 trasa Ruda Kozielska –Kuźnia Raciborska około 500m przed tablicą miejscowości Kuźnia Raciborska
DW 425 Kuźnia Raciborska –na przeciwko Straży Pożarnej/wjazd na Dworzec PKS
DW 425 Kuźnia Raciborska –wys. Stadionu na przeciwko ul. Tartacznej
DW 421 –na wys. Posesji nr 20 /przedszkole?
DW 421 Turze –parking przed sklepem spożywczo-przemysłowym na przeciw posesji nr 59
DW 915 Zawada Książęca na wys. Straży Pożarnej

 

Teren Gminy Krzyżanwice:
DK 45 Bieńkowice ul. Raciborska –wys. Przystanku autobusowego na przeciwko posesji nr 9
DK 45 Tworków –wys. skrzyżowania z ul. Drzymały (posesji nr1)
DK 45 Tworków –wys. warsztatu sam. „Kroczek”
DK 45 Krzyżanowice –wys. stacji paliw – na przeciwko posesji nr 44
DK 45 Krzyżanowice na przeciwko skrzyz z ul. Główną
DK 45 –odcinek drogi pomiędzy Krzyżanowicami a Roszkowem w rejonie mostku około 300 metrów przed tablicą m. Roszków
DK 45 Roszków –wys. wjazdu na teren Żwirowni (na przeciwko posesji nr 52)
DK 45 Zabełków –wys. Kościoła na przeciwko nr 6
DK 78 –parking przy zajeździe